GENERAL TERMS

Prezenta Politica guverneaza raporturile dintre MEDAGORA CONSULTING SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7292/2021 , CUI RO44154362, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) si persoanele care utilizeaza (denumit in continuare „Utilizatorul”) pagina de internet medagora.ro (denumita in continuare „Site-ul” sau „www.medagora.ro”) si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului (denumite in cele ce urmeaza „Serviciile”).
Aceasta Politica descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt optiunile dumneavoastra in legatura cu aceste prelucrari, precum si modul in care Societatea va respecta drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).
Va recomandam astfel ca inainte de utilizarea site-ului nostru medagora.ro, sa cititi cu atentie aceasta Politica pentru a intelege maniera in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea si-a desemnat un responsabil cu protectia datelor (denumit in cele ce urmeaza Data Protection Officer sau „DPO”), in conformitate cu prevederile GDPR, caruia va puteti adresa prin pagina de Contact

PROCESSED DATA CATEGORIES AND PURPOSE OF PROCESSING

Societatea prelucreaza datele personale pe care ni le furnizati atunci cand utilizati site-ul, cand va inregistrati pe pagina noastra, contractati un abonament sau atunci cand v-ati abonat la newsletter.
Datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail si adresa de domiciliu (strada, orasul, judetul/sector, cod postal, tara).
De asemenea, utilizam module cookie si tehnologii similare pentru a va recunoaste pe dvs. si dispozitivele dvs. Modul in care utilizam aceste tehnologii sunt descrise in sectiunea Politica de Cookies.
Toate datele furnizate de catre dumneavoastra prin completarea formularului online vor fi folosite doar pentru folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-ului sau pentru abonarea la newsletter.

Your rights as a data subject

Conform legii, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoana vizata:
1. Dreptul la informare si dreptul de acces de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Societate;
2. Dreptul la rectificare – Persoana vizata are dreptul de a obtine de la Societate, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personale inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat“)
(1) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectare a unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in temeiul alineatului (1), sa le stearga, operatorul, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror link-uri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
(3) Alineatele (1) si (2) nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara:
a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul;
c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3);
d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1), in masura in care dreptul mentionat la alineatul (1) este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective; sau
e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
4. Dreptul de opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a);
6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
(1) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
(2) In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata in temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii in temeiul alineatului (1) este informata de catre operator inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;
7. Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat frecvent si care poate fi citita in mod automat.

QUESTIONS, SUGGESTIONS, COMPLAINTS

In cazul in care aveti intrebari referitoare la protectia datelor, politica de utilizare a cookie-urilor sau la pagina noastra de internet, utilizati pagina de Contact.